Fremgangsmaade til fremstilling af halogenalkylestere af penicillansyresulfon og udgangsmateriale til anvendelse ved fremgangsmaaden

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle