Automatisk virkende Signalanordning til Æltemaskiner, der melder, naar Maskinen har gjort eller er ved at have gjort det ønskede Antal Omdrejninger.

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle