Antineoplastiske phenanthridoner, farmaceutiske praeparater indeholdende disse samt deres anvendelse til fremstilling af et farmaceutisk praeparat til behandling af en vaert, som er angrebet af en neoplastisk sygdom

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle