Flad Pensel, særlig bestemt til Hvidtning af Lofter og lignende.

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (1)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle
    US-3950108-AApril 13, 1976Winzeler Stamping CompanyAdjustable broom block clamp