Façonskæremaskine til Udskæring af tilnærmelsesvis ovale eller afstumpet ovale Cirkeludsnit i Kork, Træ og lignende Materiale.

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle